”At være eller ikke at være” – i mangfoldighedens sprog

”De digitale værktøjer har ændret verden for altid og skabt et historisk momentum, hvor verdens befolkning er ført tættere sammen end aldrig før. Det betyder, at verdenssamfundet i dag står i en enestående og gunstig situation, hvor mennesker kan samle sig på tværs af klodens kontinenter og sammen skabe et nyt paradigme, der gør op med forældede måder at være i verden på.” 

Sådan skrev jeg sidste år i forbindelse med 10-års jubilæet for vores årlige Shakespeare Festival, og aldrig har ordene haft større betydning for os her på HamletScenen. For godt nok er mangfoldighed, og har i øvrigt altid været, det helt store omdrejningspunkt for os og vores forestillinger. Men hvad betyder det?

Mangfoldighed er at forstå, at vi som individer alle er unikke, og at vi anerkender de forskelligheder, vi alle har. Det gælder både i forhold til køn, alder, religion, etnicitet, udseende, evner og seksualitet såvel som uddannelse, erhvervserfaring, holdninger og interesser. Mangfoldighed handler også om at respektere, at vi alle kan være i verden på mangfoldige måder. På den måde vil ideologien om ”dem” og ”os” forsvinde og blive afløst af ét ”vi” men med mange ansigter.

Shakespeare forstod sig på mangfoldighed allerede for 400 år siden. Med sin dybe instinktive fornemmelse for mennesket formåede han at omsætte iagttagelse til noget, der er større end virkeligheden – til kunst. Han skabte en bevidsthed om, at noget, der ligger dybt forankret i mennesket, er universelle psykologiske mekanismer. Det er også derfor, Shakespeares karakterer går igen den dag i dag. Fordi de er arketypiske.   

Vores forestillinger forholder sig alle om mangfoldighed i en eller anden form, nogle gange åbenlyst og andre gange mere skjult. Selvfølgelig fordi Shakespeare er en integreret del af, hvem vi er, men også fordi vi mener, at et internationalt og bredt udsyn er vigtigt. Hvis vi kun forholder os til hinanden, så har vi skudt os selv i foden. Danmark har i den grad brug for mangfoldighedens vingesus og at skabe et mangfoldigt samfund, hvor vi omfavner og tager ind frem for at skubbe væk. 

Det er de mange møder med internationale kunstnere, som har skabt fundamentet under

HamletScenen som internationalt mødested. Og alle de måder Shakespeare fortolkes på rundt omkring i verden. Her på Kronborg Slot er Shakespeare meget mere end en dramatiker; han er et globalt sprog, der binder verden sammen på en ny måde. 

Det er også derfor, vi betragter os selv som et epicenter for eksistens. Vi tager fat om de store eksistensspørgsmål og de mange måder at være i verden på. Alle er velkomne her – også dig.