Hamletscenen

Blog

HamletScenen og Headspace sætter digital dannelse på skoleskemaet

Her på HamletScenen har vi mange jern i ilden og meget på hjerte. Udover den årlige Shakespeare Festival laver vi også mindre forestillinger, som blandt andet skoleforestillingen ”Hamlets Time”. Og netop ”Hamlets Time” er mere end bare teater.  ”Hamlets Time” er en interaktiv teaterforestilling om online-adfærd målrettet udskolingen. I samarbejde med Headspace sætter HamletScenen fokus […]

Læs indlæg

Fra ældrebyrde til ældrestyrke – seniorerne løfter kulturen til nye højder

Alle landets 98 kommuner kæmper i disse år med at få budgettet til at hænge sammen grundet voksende udgifter til øget velfærd, herunder blandt andet ældrepleje. Det er en udvikling, der ofte italesættes negativt, og alle udfordringerne spiller hovedrollen i debatten italesat som den voksende ældrebyrde.

Læs indlæg

Platform til udvikling af mangfoldigt og bæredygtigt kulturlandskab søges

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at danskernes liv i gennemsnit er blevet 3,5 år længere i løbet af de sidste 17 år. Mens vi i gennemsnit blev 77,1 år i 2000, lever vi i dag 80,6 år. Og alt tyder på, at danskernes levealder fortsætter med at stige. Det er en god nyhed for […]

Læs indlæg

Når rammerne ændres, skal vi kunstudvikle

I Danmark har kunst- og kulturinstitutionerne i mange år været drevet med støtte fra faste rammeaftaler og tilskud. Den virkelighed ser ud til at ændre sig i fremtiden, fordi vi som samfund får brug for flere penge til at skabe kernevelfærd for. Det er en udvikling, vi naturligvis anerkender.   Men hvis rammerne bliver anderledes, […]

Læs indlæg

”At være eller ikke at være” – i mangfoldighedens sprog

”De digitale værktøjer har ændret verden for altid og skabt et historisk momentum, hvor verdens befolkning er ført tættere sammen end aldrig før. Det betyder, at verdenssamfundet i dag står i en enestående og gunstig situation, hvor mennesker kan samle sig på tværs af klodens kontinenter og sammen skabe et nyt paradigme, der gør op […]

Læs indlæg