HamletScenen og Headspace sætter digital dannelse på skoleskemaet

Her på HamletScenen har vi mange jern i ilden og meget på hjerte. Udover den årlige Shakespeare Festival laver vi også mindre forestillinger, som blandt andet skoleforestillingen ”Hamlets Time”. Og netop ”Hamlets Time” er mere end bare teater. 

”Hamlets Time” er en interaktiv teaterforestilling om online-adfærd målrettet udskolingen. I samarbejde med Headspace sætter HamletScenen fokus på at få åbnet op for en god samtale om og refleksion over generel adfærd på de sociale medier og i særdeleshed omkring digitale krænkelser, hvor deling af nøgenbilleder og bodyshaming er udfordrende problemstillinger blandt unge. 

Den digitale udvikling har nemlig ikke blot været positiv, den har også udfordret vores forhold til hinanden og ikke mindst den måde, vi som mennesker agerer overfor hinanden på. Med de sociale og digitale medier rykkes vores grænser for privatliv, og det er en af de primære grunde til, at vi, at den digitale dannelse fortjener endnu mere plads på skoleskemaet. 

Med klasselokalet som rammen og den fiktive lærervikar Mads Emil i spidsen vil klassen i fællesskab lave nye huskeregler for god stil, sikkerhed og etik på nettet, så alle undgår at havne i samme situation som den unge Hamlet. Han var nemlig for hurtig på tastaturet og fik delt en privat nøgenvideo af sig selv og kæresten på Snapchat. Et enkelt screenshot er siden blevet delt på Facebook og Instagram og har med ét forvandlet Hamlets liv til et mareridt. Som medierne ganske ofte beretter om, er det en situation, som stadigt flere danske unge ufrivilligt havner i, og som de fleste – alt andet lige – frygter at havne i. 

Som opfølgning på forestillingen laver Headspace en workshop med klassen, som tager fat på emner som selvværd, ensomhed og mental trivsel. Headspace er en gratis, anonym ungdomsrådgivning, som tilbyder samtaleforløb til unge mellem 12 og 25 år, hvor intet er for stort eller småt at tale om. Samarbejdet mellem HamletScenen og Headspace kan således bruges i den understøttende undervisning for at fremme og sætte fokus på trivsel i klassen. 

Den nye forestilling er blevet til i samarbejde med Skorpeskolen i Helsingør, der har stillet med et Advisory Board bestående af lærere, elever og forældre, som har været en vigtig del af tilblivelsen af dette nye forestillingsformat. En proces, der har været meget betydningsfuld for os her på HamletScenen, da vores ønske var at gøre indholdet så relevant og virkelighedsnært som muligt. Og det synes vi faktisk, at vi er lykkedes meget godt med. 

Forestillingen varer 45 minutter, hvilket svarer til en skoletime, og turnéperioden løber fra den 21. oktober til den 15. november 2019. Læs mere her