HamletScenens fundament

HamletScenens fundament

HamletScenen på Kronborg er Danmarks Shakespeare-teater i krydsfeltet mellem national og international teaterudveksling. Et tværkulturelt og dynamisk ståsted, hvor teatret med afsæt i Shakespeares dramatiske univers og 1000 mangfoldige karakterer favner og bearbejder universelle og eksistentielle dilemmaer på tværs af race, køn, religion, seksualitet, udseende og evner.

Et menneske-, kunst-, og teatersyn, som sigter efter at skabe størst mulig relevans for flest mulige publikummer. Og samtidig en kunstnerisk ambition, der peger på en fremadrettet kunstudvikling med et integreret fokus på inklusion og herigennem vedvarende udfordrer og fornyer Shakespeare-teatertraditionen i Danmark via mangfoldige samarbejder, tilgange, fysiske og digitale teater-formater.

HamletScenen er qua sit særlige teater- og kulturhistoriske fundament samt geografiske placering i Hamlets eksistens-filosofiske epicenter på Kronborg i en enestående position til at videreudvikle den danske  Shakespeare-teatertradition og ikke mindst tankegodset omkring Hamlet ind i det 21. århundrede, hvor publikum fra hele kloden udfordres til refleksion over egen væren i verden med de berømte ord: ”At være eller ikke  at være. Det er spørgsmålet.”

HamletScenen er etableret i 2008, som et egnsteater af Helsingør Kommune og Danmarks Kulturministerium og har en professionel bestyrelse og direktion.