HAMLET STUDIO (SGK)

HAMLET STUDIO (SGK)

HAMLETSCENENS TALENTSKOLE PÅ KRONBORG
3-ÅRIGT DRAMAKURSUS FOR GYMNASIEELEVER I HELSINGØR KOMMUNE

Foto: :  3. års elevernes afgangs forestilling på Hamlet Studio ”Først bli´r man jo født” af Line Knutzon.


BAGGRUND OG FORMÅ
HamletScenen – Danmarks Shakespeare-teater på Kronborg – har siden teatrets etablering i 2008 arbejdet målrettet med at videreudvikle og udfordre den danske Shakespeare-teatertradition, som begynder med ‘Hamlet på Kronborg’ i 1816.

HamletScenen har derfor med sit naturlige udviklingsfokus og autentiske tilknytning til verdens mest berømte skuespil ‘Hamlet’ skabt en unik drama-talentskole – Hamlet Studio.
Det er et gratis 3-årigt drama-kursus for gymnasieelever og et scenekunstnerisk grundkursus (SGK),
som tilbydes sideløbende med gymnasietiden på baggrund af optagelsesprøven.

HamletScenens drama-talentskole – Hamlet Studio – er et formaliseret samarbejde med Helsingør kommunes tre gymnasiale uddannelsestilbud: Espergærde Gymnasium (STX), Helsingør Gymnasium (STX) og U/Nord (HHX og HTX) samt Landsforeningen for Scenekunstneriske Grundkurser. Hamlet Studios økonomiske ramme er finansieret af de tre gymnasiale uddannelsestilbud samt med en ekstrabevilling fra Helsingør Kommune.

Hamlet Studios formål er at styrke det lokale talentmiljø samt at skabe et teaterfagligt uddannelsestilbud af høj kvalitet med en undervisning udelukkende bestående af professionelle instruktører og skuespillere. Disse kan forberede lokale unge fra Helsingør Kommune til at søge om optag på de danske og udenlandske scenekunst-uddannelser.


HVAD TILBYDER HAMLET STUDIO
Hamlet Studio er for unge teatertalenter med ambitioner om at fordybe sig i scenekunsten. Her tilbydes et gratis, udfordrende og lærerigt 3-årigt dramakursus, som kalder på dedikation og engagement, der til gengæld giver tilbage i form af større mod og selvindsigt samt dygtiggørelse og tætte sociale bånd. Herudover tilbydes der løbende undervisning i fysisk træning, kor, teaterhistorie samt kortere specialkurser, som f.eks. maske-kursus, film-kursus, improvisations-kursus m.m.

Hvert år optages ca. 8-12 unge talenter ml. 16-20 år på Hamlet Studio.

Den grundlæggende dramaundervisning tager afsæt i teatermetoden – method acting – som består af en række effektive træningsmetoder og teknikker med omdrejningspunkt i skuespillerens egne livserfaringer, følelser og forestillingsevne til at skabe en karakter og en dramatisk situation.

Method acting tog sit udspring hos den russiske skuespiller Konstantin Stanislavskij i 1898, og efterfølgende bevægede hans grundprincipper sig bl.a. til USA i 1930’erne, og lagde grunden til det berømte Actors Studio i New York i 1947.

Method acting revolutionerede måden man ‘spillede på’ og er udødeliggjort af nogle af verdens mest anerkendte skuespillere, som Marlon Brando, Paul Newman, Al Pacino, Marilyn Monroe, Jack Nicholson og Mickey Rourke m.fl.


HVORDAN ER HVERDAGEN PÅ HAMLET STUDIO
Dramaundervisningen finder sted 4 timer om ugen i tidsrummet kl. 17:00-21:00.
Fast spisepause mellem kl.18:30 -19:00.

  • 1. årgang – Mandag
  • 2. årgang – Tirsdag
  • 3. årgang – Onsdag

Herudover 1-2 weekend-dage om måneden samt 8 dage med lovligt fravær fra gymnasiet ifm. visninger hen over undervisningsåret.

Alle 3 årgange deltager hvert år i den årlig teaterfestival på Hamlet Studio i april/maj måned med offentlig adgang for publikum. Her vil 1. + 2. året præsentere visninger af et teaterstykke og 3. året præsentere deres afgangsforestilling.

På 3. årgang vil alle afgangselever modtage et diplom for gennemførelse af det 3-årige kursus (SGK).

*
På 3. årgang planlægges en studietur til Shakespeare’s Globe Theatre i London, såfremt det lykkes

Hamlet Studio at fundraise nødvendige midler. Hertil egenbetaling på 2000 kr.

*
På 3. årgang vil alle afgangselever få lavet en professionel showreel (som består af sammenklippede filmoptagelser fra scener eleven har medvirket i). Showreels som kan sendes til castere, producenter, teatre og instruktører. Hertil egenbetaling på 1500 kr.


INTROAFTEN PÅ GYMNASIERNE
Hvis du har en skuespiller i maven og oplever at Hamlet Studio er noget for dig, så er du velkommen til at besøge vores stand på introaftenen på gymnasierne. Her kan du møde elever fra Hamlet Studio og få en god snak samt svar på dine spørgsmål. Vi glæder os til at møde dig!

Introaftenen finder sted på dit lokale gymnasium en aften i januar måned.
Se gymnasiets hjemmeside for dato m.m.

Et samarbejde mellem HamletScenen, lokale gymnasieskoler og Landsforeningen for Scenekunstneriske Grundkurser

VIGTIGE DATOER

ANSØGNING:

Ansøgningsfrist til optagelsesprøve 2023:

  • Fredag den 1. september

Ansøg her: Ansøgningsskema

OPTAGELSESPRØVER:

Dage for optagelsesprøver 2023:

  • Lørdag den 9. september
  • Mandag den 11. september

Begge dage i tidsrummet kl. 09:00 – 17:00.
Dag og tidspunkt for individuel optagelsesprøve meldes ud fredag den 8. september.

HVORDAN FORLØBER OPTAGELSESPRØVEN:

Du skal vælge og præsentere 1 tekst ud af de i alt 7 tekster til udprint her: Tekster

Optagelsesprøven overværes af et lille fagudvalg og varer ca. 30 minutter. Optagelsesprøven begynder med et kort interview om din motivation for at søge om optag på Hamlet Studio. Vi går direkte videre til præsentation af dine 2 valgte tekster – en monolog og en dialog.

SVAR PÅ OPTAGELSESPRØVE:

  • Meldes ud fredag den 29. september

KURSUSPERIODE:

  • 1.G fra november til maj
  • 2.G + 3.G fra august til maj

KONTAKT:

Har du spørgsmål til Hamlet Studio og dramakurset, optagelsesprøver eller andet? Er du altid velkommen til at skrive til os på mail: hamletstudio@hamletscenen.dk

STED:

HamletScenen
Kronborg 16
Kronværksbyen
3000 Helsingør

KUNSTNERISK LEDER PÅ HAMLET STUDIO:

Sofie Stougaard