Om Scenekunstnerisk Grundkursus

HAMLETSCENENS TALENTSKOLE PÅ KRONBORG

3 ÅRIGT DRAMAKURSUS

 

Baggrund og formål:

HamletScenen har siden teatrets etablering i 2008 arbejdet målrettet med at videreudvikle og udfordre den danske Shakespeare-teatertradition, som begynder på Kronborg i 1816 med opførelsen af Hamlet. Teatret har derfor med sit naturlige udviklingsfokus og sin særkompetence inden for bearbejdning af Shakespeares dramatiske univers i mange år oplevet stor efterspørgsel på uddannelsesaktiviteter både fra teaterbranchen, men i høj grad også fra teaterinteresserede unge lokalt, nationalt og internationalt. Formålet med talentskolen er derfor at skabe et uddannelsestilbud af høj faglig kvalitet, som kan forberede lokale unge fra Helsingør til at søge om optag på de statslige teaterskoler.

Om Hamlet Studio:

Hamlet Studio er HamletScenens talentskole på Kronborg i Helsingør. Et samarbejde med med lokale skoler og Landsforeningen for Scenekunstneriske Grundkurser. Et nyt talentudviklingsinitiativ for unge teatertalenter i alderen 15-20 år. Dramakurset tager afsæt i teaterhistoriens største teater- og dannelsesikon Hamlet fra Kronborg og Shakespeares øvrige dramatiske univers.

Hvad tilbyder Hamlet Studio:

Dramakurset er for unge teatertalenter med ambitioner om at fordybe sig i scenekunsten. Hvert år optages ca. 8-12 unge på uddannelsen, som får mulighed for at fordybe sig i teatrets verden, primært som skuespillere, men også undervejs med indblik i andre teaterfagligheder som f.eks. dramatik, instruktion osv. På kurset vil du blive undervist af engagerede faglærere.

Dramakurset tager afsæt i Shakespeares verdenskendte drama og dannelsesfortælling om fødslen af det moderne og selvreflekterende menneske, der tager ansvar for sin egen væren i verden med respekt for fællesskabet. Et eksistentielt ståsted med omdrejningspunkt i livsduelighed og væredygtighed i et moderne digitalt samfundsdemokrati med ligelig vægt på menneske-tilværelsens tre overordnede succeskriterier: åndelig, fysisk og materiel velfærd.

Dramakurset er ambitiøst og udfordrende og kalder på dedikation og engagement, der til gengæld giver tilbage i form af større mod, dygtiggørelse og tætte sociale bånd.

Hvem kan søge og hvordan:

Dig, der har en skuespiller i maven, og er elev på en af følgende skoler: Espergærde Gymnasium (STX), Helsingør Gymnasium (STX) og U/Nord (HHX og HTX).

Hvordan forløber dramakurset:

Der undervises 8 timer om ugen fordelt som følger: tirsdag 07.30 – 09.30, onsdag 17.00 – 21.00 og fredag 07.30 – 09.30. I alt  3 dage om ugen fra efterår til forår. De første 2 år består af et grundforløb, som primært er et afklarende forløb, hvor man igennem fordybelse, undervisning, teaterprojekter og vejledning undersøger, hvilken rolle scenekunsten skal have i ens liv. Samtidigt dannes vigtige faglige og menneskelige relationer med andre unge, der har samme ønsker og ambitioner.

Efter det toårige grundforløb, sikrer du dig en plads på den etårige overbygning med fokus på specialisering rettet mod optagelsesprøve til de danske og udenlandske scenekunstuddannelser.

Alle 3 år afsluttes med teaterprojekter med offentlig visning.

Et samarbejde mellem HamletScenen, lokale skoler og landsforeningen for Scenekunstneriske Grundkurser

 

 

 

INFOAFTEN:

Infoaftenen finder sted på dit lokale gymnasium en aften i januar. Se gymnasiets hjemmeside for dato mm.

Hvis du har en skuespiller i maven og tror at dramakurset er noget for dig, så er du velkommen forbi vores stand på infoaftenen. Her kan du møde elever som går på kurset og få en god snak samt svar på dine spørgsmål. Vi glæder os til at møde dig!

VIGTIGE DATOER:

Ansøgningsfrist til optagelsesprøve: Medio september

Optagelsesprøve: Ultimo september

Sted: HamletScenen, Kronborg 16, 3000 Helsingør

Svar på optagelsesprøve: Uge 41

Kursusperiode: 1.G fra november til maj / 2.G + 3.G fra september til maj

HVORDAN FORLØBER OPTAGELSESPRØVEN:

Du skal præsentere 2 ud af de 6 tekster, vi har valgt. Den ene tekst skal være en monolog, den anden tekst skal være en dialog for 2 personer, hvor du vil modtage stikord fra en skuespiller. Optagelsesprøven afsluttes med et kort interview.

Tekster til optagelsesprøven uploades her på siden primo august

KONTAKT:

Har du spørgsmål til kurset, optagelsesprøver eller andet? Er du altid velkommen til, at ringe eller skrive til uddannelsessekretær Merete Hussmann
Mail: merete@hamletscenen.dk
Telefon: +45 4921 6979.

Kunstnerisk leder på Hamlet Studio: Sofie Stougaard