Shakespearementarium

HAMLETSCENENS LABORATORIUM: for professionelle scenekunstnere

TAK TIL ALLE, SOM ANSØGTE I 2022. VORES SHAKESPEAREMENTARIUM ER AFLSUTTET, OG VI TAKKER FOR SPÆNDENDE FORLØB FRA ALLE DELTAGERE. VI HÅBER AT SE JER IGEN I 2023.

FORSØG ER ULØSELIGT FORBUNDET MED RISIKOEN FOR AT FEJLE, MEN OFTE FREMMER FORSØG OGSÅ FORSTÅELSE, FLYTTER GRÆNSER OG DANNER GRUNDLAG FOR NYBRUD. 

På HamletScenen tror vi på, at dét at turde gå nye veje, at udfordre traditionen og klassikerne ikke blot rummer et enormt potentiale, men også er et udtryk for den kraft og iver, der skal til for at skabe nytænkende og vedkommende scenekunst. Derfor inviterer vi indenfor i vores Shakespearementarium. Et åbent scenekunstnerisk laboratorie, skabt med henblik på at udfordre den danske Shakespeare-teatertradition, hvor vi herigennem vil udvikle nye scenekunstneriske tilgange, sammenhænge og formater i relation til klassiske værker.

SHAKESPEAREMENTARIUM

Med Shakespearementarium tilbyder HamletScenen professionelle scenekunstnere rammer for udvikling af kunstnerisk materiale samt rum til refleksion over egen praksis og metoder i relation til idéer, der enten tager direkte udgangspunkt i ét af Shakespeares værker, eller som man på anden vis inspireres af og forholder sig til i Shakespeares dramatiske univers.

Shakespearementarium er som sådan en platform for scenekunstnere, som ønsker at ”shakespearementere” indenfor deres håndværk; ikke for at opfinde nyt for det nyes skyld, men for at dreje den kunstneriske proces et andet sted hen end der, hvor kun den rationelle tankegang og vanens magt bestemmer.

Det er med andre ord stedet for den vilde idé, for forskning og forsøg, hvor eksperimenter risikofrit kan afprøves. Erfaringerne vil efterfølgende blive opsamlet og videreformidlet for forhåbentlig på lang sigt at få indflydelse på nye tiltag, strømninger og formater inden for scenekunsten.

ET 5-DAGES RESIDENCY- OG LABORATORIEFORLØB 

Hen over året tilrettelægges en række 5-dages laboratorieforløb, som kunstnere kan søge om kvartalsvis.
Et laboratorieforløb på Shakespearementarium har fokus på kunstnerisk udviklingsarbejde og IKKE produktion. Det vil sige, at der eksempelvis kan søges til:

 • Generering og udforskning af kunstnerisk materiale
 • Fokusering på en kunstnerisk idé
 • Test af kunstneriske ideer i praksis
 • Udvikling af en fælles kunstnerisk praksis

Forud for et forløb mødes teatret med den/de udvalgte kunstnere til en kort indledende samtale. Dette møde skal bl.a. afdække din/jeres kunstneriske praksis og den kunstneriske idé, der skal undersøges. Mødet skal også ses som en mulighed for at forventningsafstemme, således at der skabes det mest optimale udviklings- og arbejdsmiljø, og at det sikres, at rammerne for forløbet og den afsluttende arbejdsdemonstration er hensigtsmæssige og givende.

Selve forløbet varer fra mandag til fredag, og der arbejdes i teatrets black box med adgang til en teknisk grundpakke. Man er ansvarlig for egen planlægning af sit arbejde, men teatrets medarbejdere understøtter naturligvis i det daglige, hvor det er nødvendigt. Hvis det ønskes, kan HamletScenen være behjælpelig med kunstnerisk sparring ift. Shakespeares dramatik, tematikker mv. Den kunstneriske sparring foregår på jeres præmisser, men vil kærligt og velmenende udfordre eventuelle begrænsninger, fastlåste mønstre mv., således at nye muligheder, perspektiver og sammenhænge opstår.

Der er ikke krav om, at I dokumenterer jeres arbejde undervejs, men forløbet afsluttes med en arbejdsdemonstration og publikumssamtale. Desuden beder vi jer aflevere en afsluttende rapport på 1-2 sider for at dokumentere forløbets udbytte og konklusioner. Det er vigtigt for os at pointere, at arbejdsdemonstrationen ikke er en præsentation af et værk, ej heller nødvendigvis af et værk i proces. Vi ønsker med en offentlig demonstration at få indblik i, hvordan lige præcis I har udforsket, leget og eksperimenteret kunstnerisk med Shakespeares dramatik og temaer.

Publikumssamtalen er en modereret session struktureret efter DAS Theatre feedbackmetoden. Vi ved, at det kan være grænseoverskridende at modtage feedback, men samtidig tror vi på, at det gavner det videre udviklingsarbejde at kaste sig ud i at åbne op omkring processen i et trygt rum, hvor bedømmelse er bandlyst. Det inviterede publikum vil på forhånd blive klædt grundigt på til at kunne indgå i en struktureret samtale med forståelse for jeres proces og det mål, der er med arbejdsdemonstrationen.

Efter endt laboratorieforløb vil vi mødes til en evaluering og snak om, hvordan I kommer videre med jeres ”Shakespearementer” herfra.

 

DATOER FOR RESIDENCIES I 2022:

 • 25. – 29. april:
  ZLATKO BURIC
  PETER OLE JØRGENSEN
  HENNING FRIMANN LARSEN
  JØRGEN RASMUSSEN
 • 16. – 20. maj:
  TEATER VINGESKUDT
 • 13. – 17. juni:
  MEERKAT DANCE THEATRE
 • 27. juni – 1. juli:
  KAOSDRÖM
 • 22. – 26. august:
  KRISTINE NØRGAARD
  NINA INGEMANN
  CHRISTOFFER BERDAL

Tilbagemelding på ansøgning sker altid 1 måned før hvert forløb.

ET 5-DAGES RESIDENCY- OG LABORATORIEFORLØB BESTÅR ALTID AF FØLGENDE:

 • Adgang til et arbejdsrum/opholdsrum, køkken og Thaliasalen inkl. teknisk grundudstyr mandag – fredag (NB. Black box uden dansevinyl)
 • Overnatning i 4 nætter
 • Diæter i 4 dage efter gældende takster
 • Et honorar på DKK7.000,00 pr. kunstner (maks. 4 pers. pr. gruppe)
 • Et produktionsbeløb på maks. DKK3.000,00
 • Mulighed for kunstnerisk sparring undervejs i processen, hvis dette ønskes
 • Afslutning fredag aften med en offentlig arbejdsdemonstration og efterfølgende modereret publikumssamtale struktureret efter DAS Theater feedbackmetoden.

SÅDAN ANSØGER MAN:

Der er lukket for ansøgninger til alle 5 forløb.
Tak for interessen i 2022 til alle ansøgere.

BEMÆRK:

Vi modtager kun ansøgninger fra professionelle scenekunstnere
Ved professionel scenekunst forstås skuespil, musikteater, opera, performance, fysisk og visuelt teater, dans, ny-cirkus, animationsteater samt fusioner mellem disse genrer, rettet mod børn, unge eller voksne.