Reimagine

REIMAGINE RICHARD

SHAKESPEARE FESTIVAL OG INTERNATIONALT HANDLINGSMØDE NYTÆNKER HANDICAP, INKLUSION OG TILGÆNGELIGHED

Hvad vil det sige at være anderledes, udenfor og leve med et handicap? Og er det muligt at ændre ens selvbillede, eller de fortællinger som andre skaber om én?

Titelkarakteren Richard III i HamletScenens egenproduktion, oplever selv at være fanget, udenfor og anderledes. Derfor benytter han sig af magt og ondskab for at bryde ud af denne fortælling. En strategi, der ender med at være hans fald.

Sideløbende med opsætningen af Richard III danner Helsingør rammen for et stort internationalt handlingsmøde, REIMAGINE 2019 – den 21. – 24. august.

Her vil borgere, forskere, aktivister og kunstnere mødes for at nytænke det at være anderledes, at leve med et handicap – og diskutere forskellige løsninger til at fremme inklusion – i stedet for eksklusion. En eksklusion som mange mennesker med en anderledeshed møder i hverdagen. Derfor er der et behov for nytænkende strategier og løsninger på, hvordan vi som individer og som samfund opløser de fastlåse kasser, vi ofte sætter hinanden i – for at begynde at se, at der er forskellige måder at være i verden på.

Som del af Shakespeare Festivalen og opsætningen af Richard III, samarbejder HamletScenen med videnscentret Enactlab S/I, der står bag handlingsmødet REIMAGINE 2019.

I perioden kan du:

– Opleve Richard III’s kamp på HamletScenen.
– Opleve forskellige nationale og internationale kunstners bud på at nytænke kroppen og tilgængelighed.
– Deltage i fællesspisning på Toldkammeret, hvor personer med handicap inviterer til dialog og debat
– Møde internationale kulturpersonligheder, der vil holde keynotes på Hamletscenens store scene, før Richard III-forestillingen går i gang.

Alle begivenheder vil give deres bud på, hvordan vi nytænker et samfund, hvor der er plads til at være i verden på forskellige måder.

Temaerne for keynotes’ne på HamletScenens store scene er:

Den 21. august – REIMAGINE SHAKESPEARE Nytænkning af Shakespeare i det 21. århundrede. Jenny Sealy MBE – Direktør og kunstnerisk leder, Graeae Theatre – London, UK Vitor Pordeus – Transkulturel psykiater, instruktør og skuespiller og skuespiller – Rio de Janeiro, Brazil

Den 22. august – REIMAGINE DISABILITY Perspektiver på hvordan, man nytænker handicap på tværs af forskellige kulturer Gregg Mozgala – Instruktør og skuespiller – New York City, USA Marlene Le Roux – CEO, Artscape – Cape Town, South Africa

Den 23. august – REIMAGINE MANIFESTO En kollektiv global vision for at nytænke handicap, tilgængelighed og inklusion.

Du kan læse mere om Reimagine 2019 på www.reimagine2019.dk

Reimagine 2019 er støttet af Bevica Fonden, Elsass Fonden, HamletScenen og Helsingør Kommune