Teaterhistorien på Kronborg

Teaterhistorien på Kronborg

ERIK AF POMMERENS ØRESUNDSTOLD

Smukt placeret i Vandkantsdanmark og på Sjællands nordligste spids ligger vores historiske by Helsingør, hvilket den har gjort med sikkerhed siden 1231, hvor købstaden Helsingør nævnes for første gang i Kong Valdemars Jordebog. Byens opkomst og udvikling er nært knyttet til Øresundstolden, der blev indført i 1429 af Kong Erik af Pommern. En told, der pålagde alle skibe, der sejlede igennem Øresund, at betale en afgift til kongen. Øresundstolden fik mange udenlandske borgere til at slå sig ned i byen, og man levede i gode kår i den livfulde og til tider temmelig fordomsfrie by. En del kunne tyde på, at Helsingør var lidt hurtigere til at tilegne sig nye strømninger end andre byer, hvilket bl.a. afspejler sig i den velbevarede bygningskultur. Magtmidlet bag opkrævningen var den nyopførte borg Krogen, der langt senere efter ombygning i 1574-1585 skiftede udseende og navn til det Kronborg, vi kender i dag.I løbet af kort tid voksede den unge William Shakespeares berømmelse med sine verdslige, underholdende og historiske dramaer.

KONG FREDERIK D. 2

Bygherren hed Kong Frederik d. 2 (regent 1559-1588), og han var både en driftig iværksætter og en visionær tænker, som bl.a. var inspireret af Martin Luthers reformations-ideologi, som kredsede om at frisætte det enkelte menneskes gudsforhold og gøre op med den katolske kirkes afladsmodel. Banebrydende tanker, som fik stor betydning for Frederik d. 2’s hof og ikke mindst for byens position i verden.

DE TRE ENGELSKE SKUESPILLERE PÅ KRONBORG I 1585

Ved Kronborgs indvielse i sommeren 1585 blev hoffets gæster underholdt af tre engelske skuespillere: William Kemp, Thomas Pope og George Bryan. Tre unge mænd, som efter endt tjeneste hos Danmarks konge i Helsingør rejste hjem til London, hvor de i teatermiljøet mødte den entreprenante dramatikerspire William Shakespeare. I løbet af de næste to årtier fik de i fællesskab skabt en succesrig og omrejsende teatertrup ’The Lord Chamberlains Men’, opført et hav af skuespil og endeligt opført deres egen teaterbygning, det spektakulære Shakespeare’s Globe i London i 1599.

SAXOS DANMARKS KRØNIKE OG HAMLET

En forfatter er altid på jagt efter en god historie, og en dag får Shakespeare fingrene i François de Belleforests tragiske Amleth historie fra 1572, som fører ham videre tilbage til Saxos Danmarkskrønike fra 1200-tallet, Danmarks første historiebog. Den blev oversat i Paris til fransk og engelsk i 1514 af danske Kristiern Pedersen fra Helsingør. Her læser Shakespeare om den danske vikingeprins Amled, som hævndræber sin onkel for mordet på sin far. Et perfekt trekantsdrama, som Shakespeare gendigter og opdaterer med inspiration fra Luthers reformationsideologi omkring det selvansvarlige individ, som alene må stå til regnskab for egne gerninger. Amled bliver til Hamlet. Vikingeprins bliver til renæssanceprins. Ammelhede bliver til Kronborg. Og faktuelle referencer til Frederik d. 2’s hof og levevis flettes ind med hjælp fra hans tre skuespillervenner, som besøgte slottet i 1585. I 1601 får dramaet om den tvivlrådige danske prins Hamlet verdenspremiere på Shakespeare’s Globe med Richard Burbage i hovedrollen.

PRINS HAMLET FRA DANMARK ER VERDENS FØRSTE MODERNE MENNESKE

Shakespeare’s skelsættende kongedrama om overgangsmennesket Hamlet er en universel fortælling om fødslen af det første moderne menneske, som reflekterer over sin egen væren verden, i overgangen fra middelalder til renæssance. En historie, som tager sin begyndelse på universitetet i Martin Luthers eget Wittenberg i slutningen af 1500-tallet. Her er den danske kongesøn Hamlet student, og snart fascineres han voldsomt af de kirkekritiske tanker, som skal føre til individets befrielse og til en ny verdensorden med fokus på det selvansvarlige og moderne menneske, som indtager hovedrollen i sit eget liv med respekt for fællesskabet. En dannelsesrejse, hvor prins Hamlet udvikles til at reflektere, før han griber til handling med de berømte ord: “To be or not to be. That is the question”.

MILITÆR-TEATERSELSKABET THALIA I KANONTÅRNET PÅ KRONBORG

Mere end 200 år senere i begyndelsen af 1800-tallet får Hamlet og Shakespeare en kæmpe opblomstring. En periode, som kaldes for den store teatergalskab, da private teaterselskaber skyder op som paddehatte i Danmarks tre største byer København, Odense og Helsingør. I Helsingør har man tre teaterselskaber. Det Dramatiske selskab, som i 1816 opfører deres eget teater Helsingør Teater i Groskenstræde, Enigheden i Bjergegade samt officerernes teaterselskab Thalia på Kronborg anført af fæstningskommandant og general-løjtnant Hans Ulrich von Scheel.

Teatret havde til huse i andet stokværk i det karakteristiske firkantede kanontårn på Kronborg. Teaterrummet var yderst interimistisk og intimt med et samlet areal på 7,5 x 9 meter, hvilket gjorde det stemningsfuldt og lettere at oplyse med tællelys end en større teatersal. Der kunne være 70-80 publikummer til forestillingerne, som spillede én gang om ugen. Altid om onsdagen, da det var den faste spillefridag for Det Kongelige Teater, som havde brokket sig til Kong Frederik d. 6. over, at Thalia stjal deres publikummer. En absurd klage, som officererne på Kronborg opfattede som et kæmpe kompliment.

Thalias repertoire, oftest tyske og danske tragedier, helte- og ridderstykker af Kotzebue, Iffland og Schiller, adskilte sig væsentligt fra de to andre teaterselskaber i Helsingør, hvor vaudevillen og komedien var i højsædet.

HAMLET I DANMARK 1792, 1813 OG 1816

At verdens mest berømte skuespil finder sted i Danmark og med en dansk prins i hovedrollen, har naturligvis givet skuespillet Hamlet en særlig plads i dansk teaterhistorie. Den første kendte opførelse i Danmark har sandsynligvis fundet sted på Odense Teater i 1792, hvor stykket blev opført i en tysk oversættelse. Den første opførelse på dansk fandt sted på Det Kongelige Teater i København i 1813. Oversætteren var skuespiller Peter T. Foersom, der også spillede titelrollen. Tre år efter i 1816, i anledning af 200 året for Shakespeares død, opfører teaterselskabet Thalia Hamlet for første gang på Kronborg med prolog af Adam Oehlenschlæger og artilleriløjtnant Nicolai Peter Nielsen i titelrollen. 

SHAKESPEARE TEATER-TRADITIONEN PÅ KRONBORG – SIDEN 1816

Begyndelsen på en Shakespeare-teatertradition, som én gang for alle, fører Hamlet hjem til sit slot i Helsingør og for eftertiden tiltrækker en lang række anerkendte Shakespeare-skuespillere fra hele verden. I 1837 gæstede det første internationale teaterkompagni fra Covent Garden i London Kronborg med skuespiller Charles William Macreday i spidsen for en engelsk Hamlet opførelse. Og senere samme år opfører Halls skuespillerselskab Hamlet på dansk på Helsingør Teater. Senere i 1916, i anledning af 300 året for Shakespeares død, opfører Det Kongelige Teater Hamlet imellem voldene på Kronborg med Nicolai Neiiendam og Bodil Ipsen som Hamlet og Ofelia. 

I perioden 1937-1954 dannedes Den Nationale Friluftscene, og i næsten 20 år, kun afbrudt af 2. verdenskrig, optrådte en perlerække af verdens største skuespillere på Kronborg, heriblandt Sir Laurence Olivier, Vivien Leigh, Gustaf Gründgens, Sir John Gielgud, Fay Compton, Michael Redgrave, Richard Burton m.fl. Senere under ledelse af forskellige andre initiativtagere tilføjedes flere prominente navne som bl.a. Michael Caine, Christopher Plummer, Donald Sutherland, Derek Jacobi, Judie Dench, Kenneth Branagh. Og i de sidste to årtier har først institutionen Hamlet Sommer 2000-2007 og HamletScenen siden 2008 bidraget med anerkendte Shakespeare-skuespillere som Simon Russel Beale, Jens Albinus, David Dencik, Thure Lindhardt, Jude Law, Lars Eidinger, Cyron Melville, Casper Crump m.fl.

HamletScenen på Kronborg i Helsingør er Danmarks Shakespeareteater, som forvalter og videreudvikler en enestående Shakespeare-teatertradition på Kronborg med rødder tilbage til engelske instrumentister ved Kong Frederik 2’s hof i 1559-1588, Militær-Teaterselskabet Thalia i Kanontårnet ved Kronens Regiment i 1811-1829 under kong Fredrik 6, samt en lang række forskellige aktører, heriblandt Den Nationale Friluftsscene 1937-1954 og Hamlet Sommer 2000-2007.

HAMLETSCENEN PÅ KRONBORG I HELSINGØR

HamletScenen er etableret i 2008 af Helsingør Kommune og Kulturministeriet og har en professionel bestyrelse og direktion. Teatret har til huse i det gamle militærhospital (infirmeriet) samt den gamle kaserne (Indkvarteringsbygningen) i Kronværksbyen på Kronborg, som tidligere i perioden 1425-1993 fungerede som Helsingørs garnison.

HamletScenen har en bred vifte af teateraktiviteter hen over året med fokus på nyproduktion og gæstespil og driver herudover et treårigt talentskoleforløb, Hamlet Studio, i samarbejde med Helsingørs gymnasielle uddannelsesinstitutioner. Teatret har et stort internationalt netværk grundet sommeraktiviteten Shakespeare Festival, som i mange årtier har tiltrukket store internationale teaternavne og teaterkompagnier til Kronborg. Siden år 2000 har slottet været på UNESCO’s liste over verdenskulturarv, men er først og fremmest verdensberømt som Hamlets Slot i kraft af verdens ældste Shakespeare-teatertradition på slottet siden 1816.